top of page
J2E-profil-Paris.jpeg

Om oss:

Vår visjon

Vi ønsker å bringe evangeliet om Jesus Kristus,

Guds Sønn, til folket i Europa,

gjennom personlig forhold til Jesus Kristus,

i kraft av Den Hellige Ånd.

VI ØNSKER:

 • Å se mange nye misjonærer komme til Paris

 • Se nye menigheter plantet

 • Gi evangeliet til mennesker, gjennom evangelisering, mobilapp og internett

 • Sender misjonærer til hele Europa fra Paris

 

GUD SIER:

 • Se, jeg gjør noe nytt!

 • Ikke bli bundet av gamle systemer som vil hindre nye spirer i å vokse

 • Søk først Guds rike og hans rettferdighet

 • Forbered dere på at større ting skal skje. Se ikke på det som er nå, men på det som kommer. Vekkelsen vil skje raskt.

 • Vær modig og sterk. Jeg har sendt deg! Jeg vil gå med deg!

 

HVORDAN?

 • Etablere bønnehus/ bønnearbeid.

 • Etablere baser for misjonærer.

 • Utvikle og legge til rette for sann og god Bibel undervisning.

 • Gi misjonærer og menigheter verktøyer til evangelisering.

 • Ha tro på mennesker med Gud-gitte drømmer og hjelpe dem til å bygge livene sine på dem. 

Jesus2Europe grunnlagt av:

"Jeg synes det er urettferdig at ikke alle får høre sannheten om Gud, slik Bibelen Guds ord forteller det. Det var derfor jeg og familien min startet dette arbeidet!"

Arvid Aasen, Gründer og leder

Web15.jpg

VÅR HISTORIE

Over flere år viste Gud grunnleggeren av arbeidet, Arvid Aasen, flere syn og bilder om vekkelse i Europa. Han så at det vil komme en større vekkelse i de siste dager, før Jesus kommer tilbake.

 

Derfor med en spesifikk ledelse fra Gud, flyttet familien Aasen i 2014 fra Norge til Frankrike og startet et helt nytt liv i Paris. Vi kom fra et trygt liv med gode jobber, hus, hytte ved sjøen og gode venner. Livsforandringen kostet oss nesten alt, men kjærligheten til Gud og behovet for at folk skulle høre evangeliet drev oss inn i det ukjente livet.

I dag er vi takknemlige for alle menneskene vi får lov å dele evangeliet med. Til en mengde mennesker gjennom appen og nettstedet WonByOne, men også én etter én på gatene i Paris.

Guds kjærlighet har forandret livet vårt, og vi håper Hans kjærlighet vil forandre livet ditt også!

Les mer

Hvor vi
er nå?

10 år har gått siden vi startet i Frankrike, da vi opplevde at Gud gav oss dette utfordrende navnet - Jesus2Europe. Det føltes stort. 

Visjonen gjenspeiles likevel i dette navnet "Jesus til Europa". Folket i Europa kjenner ikke det Sanne evangeliet om Jesus Kristus, slik Bibelen forteller.

Derfor jobber vi strategisk for å bygge et arbeid som gir mennesker en reell mulighet til å høre Sannheten om Gud.

I dag er vi lokalisert i tre land, Frankrike, Polen og Norge. Vi driver med aktiv evangelisering og utvikler nettbasert undervisning for søkende og nybegynnere.

Flere og flere mennesker i Europa velger å ikke tro på Gud, siden de aldri har opplevd at Han har besvart deres bønner, men religionene står i veien for at mennesker finner veien til Gud. Vår oppgave er å vise mennesker at Gud eksisterer, at Han elsker oss og at Jesus Kristus er den eneste veien til Ham.

Alle svarene vi mennesker trenger å vite om Gud er skrevet i Bibelen – Guds Ord. Derfor har vi fokus på å forkynne Bibelens budskap på en enkel og forståelig måte, for på den måten å gi grunnlag for videre selvstudium i Bibelen for den enkelte.

I dag kjenner mindre enn 2 % av menneskene i Europa, Gud personlig. De vet ikke at veien til Ham er bare gjennom Jesus Kristus.

Derfor er Jesus2Europe et viktig redskap for at mennesker selv skal kunne kjenne Gud og ha et personlig forhold til Ham!

 

Vi synes det er viktig at alle får muligheten til å forstå hvordan man blir kjent med Gud, så dette er vårt oppdrag!

bottom of page