top of page

Vi presenterer

En visjon og mulighet for

DOC7A8PFC2HY.jpg

Bibel, bønn og
misjonssenter i
Paris, Frankrike

Det er svært få heltids bibelskoler i Frankrike, nesten ingen, faktisk.* I Norge, Sverige, USA, England og mange andre land finnes det mange slike skoler. Disse bibelskolene tilbyr unge mennesker muligheten til å ta et år fri fra de andre studiene for å få grundig undervisning i Bibelen, og gi dem et solid grunnlag for resten av livet.

Vi ønsker å etablere en slik skole i Frankrike, og til det trenger vi hjelp!

*Det er noen teologiskoler og misjonstreningsskoler. Men ikke for dem som ikke kjenner Bibelen fra før.

Visjon og presentasjon

Europa trenger Jesus, og vi er vitne til en økende åpenhet for evangeliet. Den nåværende tilstanden med krig, uro og økonomisk press har fått mange til å søke en dypere forståelse av Gud. I lang tid har vi følt oss kalt av Gud til å etablere et bibel-, bønne- og misjonssenter i nærheten av Paris. Vi har utført en rekke søk etter egnede eiendommer, søkt støtte og viktigst av alt, søkt Guds ønske og veiledning.

Vi tror vi har funnet det rette stedet. Dette var den aller første eiendommen vi besøkte for et år siden, og vi har ikke klart å la den gå. Eiendommen er fortsatt til salgs, nå til en lavere pris.

DOC1R1FETT2H.jpg
DOC2Q19C6Y33.jpg

Eiendomsoversikt

Eiendommen er et historisk hus ved elvebredden på 340 m², pluss et separat hus på 67 m² med to soverom, totalt 407 m² boareal. Den har en vakker hage som skråner svakt ned til Seinen. Hovedhuset har beholdt mange originale detaljer og vil, når det er modernisert, være et fantastisk sted med en privat båtbrygge på elven og enkel tilgang til Paris sentrum med både tog og bil. Hovedhuset kan deles opp i flere enheter, og det er muligheter for å legge til flere soverom.

Gjeldende innredning:

- Hovedhuset: 8 soverom, 4 bad, 3 WC, 3 stuer, 2 kontorer, spisestue og kjøkken. Loftet (ca. 60m²) er uferdig, men har stort potensial. Ytterligere funksjoner inkluderer en vinkjeller, lagerrom, 2 garasjer, en stor terrasse og et vaskerom. Hele eiendommen spenner over 4000 m², inkludert hageanlegg med direkte tilgang til Seinen. Omtrent 2000 m² av hagen er i fare for flom og er derfor klassifisert som ikke-byggbart land. Huset er bygget på område som ikke kan oversvømmes og huset kan utvides ved behov.

- Separat hus: Bygget i 1950, på 67 m² knyttet til hovedhuset og ble renovert for noen år siden.

 

Plassering:

- Eiendommen ligger kun en 40-minutters togtur fra Paris sentrum.

Nødvendig renovering

Hovedhuset krever omfattende renovering, selv om det er beboelig og kan romme innledende aktiviteter. Det separate huset ble nylig oppusset og trenger ingen ytterligere oppgraderinger. Umiddelbare behov for hovedhuset er nytt kjøkken og oppussing av bad. Soverom og oppholdsrom trenger kun grundig rengjøring i første omgang.

 

Potensielle oppgraderinger:

– Med noe ombygging kan vi enkelt øke til 11-14 soverom, inkludert en sovesal på loftsplan med lydtette pod-senger (lik de som brukes på asiatiske flyplasser). Huset kan da huse opptil 40 personer i hoved- og separate hus til sammen.

– På nedre del av eiendommen kan det potensielt bygges campinghytter, klassifisert som midlertidige byggverk som ikke krever byggetillatelse. Inntil 5 slike hytter kan bygges uten å påvirke hovedhageområdet. Tennisbanen kan også brukes til et permanent møtetelt, som forøvrig også er en midlertidig installasjon. Totalt kan dette oppsettet huse opptil 55 personer, gi kontorplasser for 5-8 ansatte, klasserom for ca. 20 elever, og en teltmøtesal til mer enn 200 personer. (Selve huset kan også forlenges med opptil 20 meter mot elven.)

DOC1XBXXKF31.jpg

Kostnad og tidslinje

Kjøpspris: €1 100 000 (ca. 12,5 mill Nok)

Eksisterende tilbud: €950 000 fra en utvikler som ønsker å bygge om eiendommen til flere enheter.

 

Besittelse: Umiddelbar for hovedhuset; det separate huset leies ut til januar 2025.

 

Renoveringskostnader

Umiddelbare oppgraderinger:

- Kjøkken i hovedhuset: €30 000

- Bad i hovedhuset (x3): €30 000

- Innledende rengjøring og maling av hovedhuset: € 2000

 

Ytterligere oppgraderinger og ombygging:

- Loftsombygging med 20 sengeplasser: €25 000

- Ombygging av soverom: €25 000

- Generell oppussing av oppholds- og arbeidsområder: €10 000

- Pergola over terrasse for utvidet spiseplass: €40 000

- Tilkobling til offentlig kloakksystem: €20 000

- Totalt: €182 000

 

Oppussing vil foregå som en dugnadsinnsats. Vårt team har lang erfaring fra byggebransjen og drev tidligere entreprenørvirksomhet i Norge.

IMG_3700.jpeg

Hvordan du kan hjelpe

Økonomisk hjelp:

Vi trenger økonomisk støtte for å realisere denne visjonen. Det er to måter å hjelpe på:

 

1. Lån: Et lån på hele investeringsbeløpet, tilbakebetales etter hvert som vår økonomiske situasjon forbedres. For øyeblikket kan vi betale €3 000 per måned, med potensial til å øke etter hvert som basen blir operativt og genererer inntekter fra misjonærer og bibelskoleelever.

2. Donasjon: En donasjon av hele eller deler av investeringsbeløpet.

Inntektspotensial

Inntekter fra overnatting:

- Misjonærer (10 personer): €4500 per måned

- Bibelskoleelever (20 personer): €10 000 per måned

- Korttidskursdeltakere (10 personer): € 1500 per måned

- Total månedlig inntekt: €16 000

Årlig inntektspotensial: €192 000

Driftskostnader og tilbakebetaling av lån:

- 50 % for drift og vedlikehold: €96 000

- 50 % for tilbakebetaling av lån: €96 000

 

Et lån på € 1 300 000 kan tilbakebetales på omtrent 13,5 år (pluss renter).

 

Det er også potensial for å leie ut rom til ferieturister om sommeren, noe som kan øke inntektene ytterligere, men som ikke er inkludert i beregningene ovenfor.

Kontakt og hjelp oss

Hvis du kan gi økonomisk hjelp eller har spørsmål, vennligst kontakt oss. Sammen kan vi gjøre en betydelig innvirkning på å spre evangeliet i hele Europa.

DOC1VMGK5826.jpg

Kontaktinformasjon:

arvid[at]Jesus2Europe.com

+33 681 799 720

+47 902 20 828

Støtt

Bankoverføring:

Fransk konto:

IBAN:

FR76 1027 8060 4100 0208 7250 122

BIC: CMCIFR2A

Jesus2Europe

Boulogne-Billancort

Frankrike

Norsk konto:

IBAN:

NO79 1506 12 98921

BIC: DNBANOKK

Jesus2Europe

Sandnes

Norge

Merk betalingen: Misjonsbase

VIPPS: 531123

VIPPS - Bank card - Paypal - Appelpay

bottom of page