top of page
AdobeStock_105916558.jpeg

Grunnvollen

Bibelens grunnsannhet og praktisk kristent liv

En bok om meningen med livet - av Arvid Aasen

Kapittel - 11

Vannflommen og kjempene på jorden

Hvordan kan Bibelens lære passe opp mot den moderne lære og oppdagelser gjort i nyere tid? I henhold til Bibelen, hvor på tidslinjen finner vi istiden og dinosaurene? 

Dette er spørsmål som ofte blir stilt i sammenheng med at Bibelen lærer oss at jorden er omtrent 6000 år gammel, mens en gruppe forsker hevder jorden er milliarder av år. (Ifølge den jødiske kalender er jorden 5783 ved solnedgang 25.september 2022, de regner år 1 ved skapelsen.)

 

Vi kan med sikkerhet slå fast at ingen av oss nålevende mennesker var der da det eventuelt smalt (Big Bang), eller de dagene Gud skapte jorden på 6 dager. Begge deler er basert på tro. Forskere baserer sin kunnskap på fysiske funn og testing i laboratorium. Da de ikke kjenner det akkurate, må dette nødvendigvis baseres på en gitt overbevisning som varierer og som vi ikke kjenner grunnlaget til.  

Den Bibelske forklaringen av skapelsen kan heller ikke fullt ut bekreftes annet enn ved tro. Men Bibelens historier og slektstavler helt fra de to første menneskene kan bekreftes av forskere og igjennom skrifter. I den kristnes liv kan også Den Hellige Ånd bekreftes som en levende ånd i den enkelte kristne den dag i dag. Dette gir grunnlag for også å tro at det Gud har ledet mennesker til å skrive om skapelsen også er sant. For eksempel så levde Adam i 930 år, han møtte Herren Gud i Edens hage i begynnelsen av sitt liv, og på slutten av sitt liv kunne han videre fortelle hva han så og opplevde til Lamek som ble født 883 år etter skapelsen. Lamek var far til Noah, og Noah ble gammel nok til å kunne videre fortelle historien til Abraham som ble født 1957 år etter skapelsen. 

Fra gammelt av var den muntlige formidlingen av historien viktig. De eldste skriftene Bibelen referer til er 2.Mosebok 17:14 og budene Moses mottok på fjellet Sinai. Om budene står det at det var Gud med sin finger som skrev steintavlene 2.Mosebok 31:18. 

Dette var ca. år 2480 etter skapelsen, altså ca. år 1300 før Jesu fødsel i ca. år 1. Ifølge Store Norske Leksikon var istiden omtrent 115 000 til 12 000 år bak i tid. Dinosaurenes levetid beskrives fra omtrent 233 til 66 millioner år før vår tid. Det beskrives også at Dinosaurene hadde en plutselig død for omtrent 65,5 millioner år siden, noe som beskrives av forskere som en masseutryddelse av dyr og planter i løpet av et kort tidsrom. 

 

Som vi kan se, er det stort avvik fra Bibelens lære om skapelsen til en gruppe forskeres teori om skapelsen og det tidligere livet på jorden. I 1.Mosebok 6:4 fortelles det at det var kjemper som levde på jorden. Det fortellers også at Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre. Guds sønner var antakeligvis de falne engler, den tredjedelen av himmelens engler som djevelen drog med seg i sitt fall. I henhold til Bibelens lære er det nærliggende å tro at dinosaurene også var blant disse kjempene. At de ble utryddet i vannflommen som dekket hele jorden og som utryddet alt livet på jorden, med unntak av sjødyrene, og de dyrene og familien Noah hadde med seg i arken. Dette kan også forklares opp mot forskernes teori om dinosaurenes plutselige død og masseutryddelse av dyr og planter i løpet av et kort tidsrom.

 

Istiden tror jeg også hører til i vannflomens historien Hele jorden ble dekket med vann står det i 1.Moesbok 7. 

Nordkalotten har historisk vært kaldere enn ander plasser på kloden, så at den Bibelske vannflommen dannet isbreene vi fortsatt har i Norge og andre steder, er sannsynlig. At isen har vært større enn det isbreene er i dag har forskningen gode bevis på. 

Jeg tror at fjell, daler, vann og sjø er alt skapt av Gud, om alt hadde blitt formet av en istid, hadde landskapene vært mer like verden over. Jeg tror likevel at isen og istiden har gjort endringer i naturen, der den har vært utbredt.

 

Kapittel - 12

Kan det finnes mer enn en sannhet?

Kjøp boken på Norsk her

Sign up to our mailing list

Thanks for subscribing!

Skjermbilde 2023-04-11 kl. 10.58.10.png
bottom of page