top of page
i286541539347162188._szw1280h1280_.jpg

Foto: Privat

Valdres profetien

Gunhilda Smelhus, her sett fotografert med et oldebarn tidlig på 1970-tallet, besøkte pinsepredikanten Emanuel Minos i 1968 for å dele en visjon hun hadde opplevd. Ifølge den 92 år gamle kvinnen ville mishandlingen av en stor tilstrømning av flyktninger være et tegn på at den tredje verdenskrig ville bryte ut.

 

Denne artikkelen ble først publisert i 2016

(av Aftenposten), men den er fortsatt aktuell for nye lesere.

Teksten her er hentet fra:

https://vekteren77

Et profetisk bilde delt med
Emanuel Minos: 

Julisøndagen i 1968 var varm. Den kjente pinsepredikanten Emanuel Minos var på turné i Oppland. Han hadde akkurat avsluttet et fellesmøte i Bruflat kirke i Etnedal i Valdres da en gammel kvinne stillferdig tok kontakt med ham.

Kvinnen hadde tatt turen fra gården der hun bodde halvannen kilometer unna for å høre ham tale. Og for å dele med ham et helt spesielt syn hun hadde hatt.

På en kirkebenk etter møtet lyttet Minos sammen med kona Aase til den 92 år gamle enken Gunhilda Smelhus’ fortelling. Hun bedyret at alt hun hadde sett, kom fra Gud. Hun ba predikanten om at han måtte få det ut til folk.

Emanuel Minos skrev ned alt den gamle kvinnen sa. Men det skulle ta nesten 30 år før han våget å nevne det han hadde hørt.

              

Emmanuel Minos og Damen fra Valdres

En gammel dame fra Valdres på 90 år fikk en profeti (et syn) fra Gud i 1968.

Emmanuel Minos holdt møter der hun bodde. Han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men syntes det hørtes så uforstående ut at han la det i en skuff. Men nå, etter nesten 30 år, så han på det, og da forsto han at han måtte dele det med andre.

Dette er skrevet av fra en kassett som var tatt opp fra et møte på Sunnmøre i 1995. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et godt skussmål av alle som kjente henne:

”Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til. Hun nevnte fire bolker.”

1.Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge, og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, – og ifra helt uventet hold.

2.Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

LYKKEKRISTENDOM

Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd.

3. Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre.

Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV, det blir fullt av tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968.) Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen, der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning – de verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen.

(Dette var i 1968, og jeg protesterte med at vi hadde paragrafer som forbyr den slags, Emmanuel Minos).

Da sa den gamle damen: Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før, kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.

4. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. (Jeg protesterte på det med innvandring. Jeg forstod det ikke da. Emmanuel Minos)

Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa: Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne, og den kommer til å avslutte med en atombombe.

Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter:
Amerika, Japan, Australia, – de rike landene. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot bibelens ord. Se Johannes Åpenbaring kapittel 6 og utover. Men den som har fått sin synd tilgitt og har Jesus til Frelser og Herre er trygg.

     

Misjonsbladet Jesus til Europa.jpg

Artikler

Artikler fra misjonsbladet

Jesus til Europe

DSC01940.jpg

Mer og dypere undervisning 

Undervisning for de som ønsker en enda dypere forståelse av hvem Gud er

Web Jesus2Europe .jpg

Vitnesbyrd

Historier om mennesker som har opplevd Guds nærvær

Kart Gunnars syn.png

Profetier

Noen profetier som Gud har vist for Norge og Europa

Skjermbilde 2023-04-07 kl. 11.02.26.png

Undervisning

Grunnleggende undervisning, for å forstå den kristne tro. WonByOne

f8f713c7-e81d-4e54-bf1c-04eabccbc652.png

Design med mening

Nettbutikk med bibelske utsagn på klær, kopper, vesker

og lignende

bottom of page